Kaynak Sigorta Acenteliği A.Ş.

KAR KAYBI SİGORTASI

KAR KAYBI SİGORTASI

Kar Kaybı (İş Durması) Sigortası

İşletmenizin faaliyeti ne olursa olsun, gerçekleşme olasılığı öngörülemeyen birçok riskle karşı karşıyasınız. Yangın, dahili su basması, terör ve benzeri olaylar ile deprem, sel, fırtına ve yer kayması gibi doğal afetlerin oluşturduğu bu risklerin gerçekleşmesi durumunda birçok kayıpla karşılaşacağınız gibi işletmenizin kar etme amacı da kesintiye uğrayacaktır.

 

İşletme faaliyetinde kullandığınız menkul/gayrimenkul kıymetleri, makineleri ya da malları sayılan bu risklere karşı korumanın en etkili yollarından biri sigortadır. Ancak standart sigorta poliçeleri sadece maddi zararları karşılar, eksilen ve kaybolan değerlerinizi yerine koyma olanağı vermez. Sayılan risklerden birinin gerçekleştiğini düşünün. Üretim ya da verilen hizmetin tümüyle ya da kısmen bir süre durması söz konusu olabilecektir. İş akışı belirsiz bir süre etkilenebilecektir.

 

İş durması, üretim ya da hizmetin azalmasına ya da tamamen durmasına yol açar. Sonuçta, hasar olmasaydı elde etmeyi umduğunuz ciro azalır ya da hiç yapılmaz. Öte yandan, sabit masrafların devam etmesi, karın ve pazar payının düşmesi, dolayısıyla öz sermayenizin, yani likiditenizin azalması kaçınılmazdır.

 

Kaçınılmaz olan bir başka sonuç, araştırmaların da gösterdiği gibi, bu risklerin gerçekleştiği işletmelerin çoğunun hasardan sonra düştükleri likidite zorluğunun iflasa ya da küçülmeye yol açmasıdır.

 

Kar Kaybı Sigortası, işletmeleri sonuçları çok tehlikeli olabilecek bu risklerden korumak için tasarlanmış bir üründür.

 

Kar Kaybı Sigortası’nın Faydaları

Kar Kaybı Sigortası sayesinde, işletmeler yaşayabilecekleri hasarların iş akışında yaratacağı olumsuz etkileri azaltan çok önemli avantajlara kavuşmaktadır.

 

• İşletme karı ve süren masrafların tazmin edilmesi yoluyla işletme verimliliğinin korunması
• Hasar sonrasında acil ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünün temini
• Faiz gibi finansal yükümlülüklerin iş durması sürecinde karşılanması, dolasıyla işletme saygınlığının korunması
• Kaybedilen karın optimum taksitlerle ödenerek nakit ihtiyacının sekteye uğramaması
• Hasarın işletme üzerindeki olumsuz etkilerini gidermeye yönelik çalışmaların finansmanı
• Bir riskin gerçekleşmesiyle üretimin tümüyle durması halinde ortaya çıkan etkilerin bertaraf edilmesi
• İşletmenin hasar öncesi işleyişine kavuşabilmesi için gerekli uzun süreli finansman
• Halka açık işletmelerin borsada istikrarını sağlayacak önlemlerin alınması

İsteyin Size Ulaşalım

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanını okudum, kabul ediyorum. Kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum. Kampanyalar ve hizmetler hakkında bilgi almak istiyorum