Kaynak Sigorta Acenteliği A.Ş.

KVKK(6698 S.K.)

KVKK(6698 S.K.)

KAYNAK SİGORTA ACENTELİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

MERCAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ  ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

SİGORTALI/ SİGORTA ETTİREN AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

Mercan Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (“Mercan Sigorta”),

Kaynak  Sigorta Acenteliği Anonim Şirketi.(“Kaynak Sigorta”),

yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle  temel insan haklarına atfedilen önem ve kişisel verilerin üstün kıymetini göz önüne alınarak kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’ na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Mersis No                              : 0616035657500015

İnternet Adresi                  : www.mercansigorta.com.tr

Telefon Numarası           : +90 (216) 318 90 20

E-Posta Adresi                  : info@mercansigorta.com.tr

Adres                                       :BurhaniyeMah.NurbabaSk.No:3  Kısıklı,Üsküdar/İstanbul

 

 

Mersis No                              : 0540001441900001

İnternet Adresi                  : www.kaynak.com

Telefon Numarası           : +90 (216) 318 90 20

E-Posta Adresi                  : info@kaynak.com

Adres                                       :BurhaniyeMah.NurbabaSk.No:3  Kısıklı,Üsküdar/İstanbul

 

 

 

Veri Kategorizasyonu

Kimlik Bilgisi

İsminiz, soy isminiz, Ehliyet Bilgisi, Kimlik Fotokopisi, Medeni Durum, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi, Pasaport Bilgileri, Seyahat Bilgileri T.C. kimlik numaranız, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, personel sicil numaranız ,pasaport numaranız veya geçici kimlik numaranız ve Şirket’e tarafınızca açık rızanız dahilinde temin edilen sair bilgiler(medeni hali,cinsiyet,eski tip kimlik ibrazı halinde din hanesi).

 

Kişisel Veri İşlenme Amacı

Poliçelendirme süreçlerinin yürütülmesi Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması

Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışma işlemlerinin sürdürülmesi

Hukuksal süreçlerin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin takip edilmesi

Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Şirketin ana faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi

Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi,

Finansal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

İş ortakları ile iş süreçlerinin yürütülmesi,

Bilgi güvenliği ve acil durum yönetimi süreçlerinin gözetilmesi

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

Hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme öncesi görüşme ve sözleşme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi

Hizmetlerin müşteriye ulaştırılması süreçlerinin yürütülmesi, süreçlerinin yürütülmesi

Hizmet alınan ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Hukuki Sebebi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz bilgi formu, internet üzerinden doldurulan kayıt/başvuru formları, alındı ve harcama belgeleri,  KAYNAK ve MERCAN resmi e-mail adresleri olan info@kaynak.com – mercansigorta.com.tr adreslerine, kaynaksigorta@hs02.kep.tr - mercansigorta@hs02.kep.tr KEP adreslerine veya +90 216 321 45 25 numaralı faks adresine kişisel veri gönderilmesi durumunda söz konusu iletişim kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel veriler, fiziken evrak gönderilmesi, Şirket’in sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması, +90 216 318 90 20 numaralı hatların veya Şirket’e ait diğer dahili numaraların aranması suretiyle de toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla www.kaynak.com ve www.mercansigorta.com.tr adresleri  ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir.  Çerez politikamıza www.kaynak.com adresinden ulaşabilirsiniz.(Otomatik, yarı otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 

 

 

 

 

Veri Kategorizasyonu

Fiziksel Mekân Güvenliği

(Kamera Kaydı, Ziyaretçi Kayıtları, )

Kişisel Veri İşlenme Amacı

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması

İş yeri güvenliğinin sağlanması

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin yönetilmesi
Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi
Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebebi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıt sistemi, kamera sistemleri aracılığı ile toplanmaktadır. (Otomatik, yarı otomatik, otomatik olmayan yollar) Sözleşme öncesi görüşme ve sözleşme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi

 

 

Veri Kategorizasyonu

İşlem Güvenliği Bilgisi

(IP bilgisi, internet sitesi giriş ve çıkış bilgileri)

Kişisel Veri İşlenme Amacı

İş yeri güvenliğinin sağlanması

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin yönetilmesi
Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi
Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebebi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, kurum teknik alt yapımız teknolojik sistemler aracılığı ile toplanmaktadır. (Otomatik yollar)

 

 

 

Veri Kategorizasyonu

İletişim Bilgisi

(İkamet adresiniz, işyeri adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, KEP adresi ile var ise Şirket’e tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabilmemiz için rızanız ile temin etmiş olduğunuz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.

 

Kişisel Veri İşlenme Amacı

Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması

Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışma işlemlerinin sürdürülmesi

Hukuksal süreçlerin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin takip edilmesi

Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi

İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Şirketin ana faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi

Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi

Finansal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

İş ortakları ile iş süreçlerinin yürütülmesi, 

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

Bilgi güvenliği ve acil durum yönetimi süreçlerinin gözetilmesi

Hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme öncesi görüşme ve sözleşme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi

Hizmetlerin müşteriye ulaştırılması süreçlerinin yürütülmesi

Hizmet alınan ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Hukuki Sebebi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Toplanma Yöntemi

Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 

 

 

 

 

 

Veri Kategorizasyonu

Finansal Bilgi

(IBAN numarası, Banka Bilgisi, Ödeme Bilgileri, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, kredi kartı bilginiz faturalama bilgileriniz)

Kişisel Veri İşlenme Amacı

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması

Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışma işlemlerinin sürdürülmesi

Hukuksal süreçlerin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin takip edilmesi

Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Şirketin ana faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi

Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi,

Finansal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi

Poliçe tahsilat süreçlerinin yürütülmesi. Hizmet alınan ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Hukuki Sebebi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Toplanma Yöntemi

Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 

 

Veri Kategorizasyonu

Sağlık Bilgisi

(Labaratuvar sonuçları test sonuçları Labaratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, hastalık geçmişi, check-up bilgileri, tıbbi teşhis ve tedavi ile elde edilen her türülü sağlığa ilişkin kişisel veriler)

 

Kişisel Veri İşlenme Amacı

Sigorta sözleşmesi tanzim etmek üzere risk değerlendirmesi yapılabilmesi, poliçe prim ve teminatlarının  belirlenebilmesi ve talebinize göre sigorta teklifi oluşturulması .Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışma işlemlerinin sürdürülmesi

Hukuksal süreçlerin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin takip edilmesi

Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Şirketin ana faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi

Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi

Finansal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme öncesi görüşme ve sözleşme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi

Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebebi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Toplanma Yöntemi

Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 

Veri Kategorizasyonu

Lokasyon Bilgisi

(Motorlu Araç, Konut, İşYeri,Tekne ve benzeri , Fabrika ,Makine,Demirbaş gibi Taşınmaz ve taşınmaz eklentileri gibi sigortalanbilecek  mülklere ilişkin  lokasyon bilgisi.)

Kişisel Veri İşlenme Amacı

Poliçelendirme süreçlerinin yürütülmesi

İş süreçlerinin yürütülmesi

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin yönetilmesi
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi
Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebebi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Toplanma Yöntemi

Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

 

 • Poliçenin oluşturulması
 • Poliçenin oluşturulması için sigorta şirketlerine evrak iletilerek sizlere en uygun teklifin hazırlanması
 • Poliçelerdeki mevcut verilerin güncellenmesi
 • Sigortalı ve sigorta ettirenlere destek verilmesi
 • Poliçe satışı yapılması Sigortalı /Sigorta ettiren/Hak sahibi memnuniyetlerinin takibi

 

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aşağıda bulunan kanallar aracılığıyla toplanmaktadır;

 • Şirketimize internet ortamından yapılan başvurular,
 • İş sözleşmeleri ve diğer muhtelif sözleşmeler,
 • Yüz yüze yaptığımız görüşmeler ve mülakatlar,
 • İş ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla gelen başvurular, formlar, bilgilendirmeler,
 • Referans olarak iletişim bilgileri iletilen kişiler,
 • Şirketimiz binası ve tesisleri içerisinde CCTV ile görüntü kaydı alan cihazlar,
 • İnternet ortamında kullandığımız çerezler ve log kayıtları,
 • Merkezimize yapılan başvurular,
 • Sosyal medya araçları,
 • Yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda yapılan görüşmeler,
 • İş ortaklarımız

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

 

Kişisel veriler, sigorta sözleşmesiyle üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için iş ortaklarımıza, sözleşmeli avukatlarımıza ya da hizmet alınan firmalara aktarılabilmektedir. İş ortaklarımız, sözleşmeli avukatlarımız ve hizmet sağlayan firmalar, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür. Sağlıkla ilgili kişisel veriler, poliçe yapılması aşamasında sigortalı adayının sağlık durumu konusunda uzman görüşü veren kişi ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Tazminat başvurularında ise, yurt içinde ya da yurt dışında yapılacak sağlık işlemini inceleyerek onay veren provizyon hizmet kuruluşlarıyla, özürlülük ve çalışma gücü kaybı seviyelerini içeren raporları değerlendiren ya da belirleyen kuruluşlarla, sağlık konusunda asistans hizmeti veren kuruluşlarla, vefat ve maluliyet söz konusu ise aktüeryal hesaplama yapmak üzere aktüerlerle paylaşılmaktadır. Mercan ve Kaynak Sigorta, kişisel verileri yalnızca işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. Bununla birlikte, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde, verilerin gerek güvenli bir şekilde saklanması gerek hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayan tedbirleri almaktadır.

 

İşlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda, şirket faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerekenle sınırlı şekilde;

 

 

 • Verilen hizmet gereği kişisel verileriniz Acenteliğini yaptığımız Sigorta Şirketleri ile
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Sözleşme süreçlerinin yönetimi),
 • Banka ve finans kuruluşlarına, (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
 • Faaliyetlerin gerçekleşmesi için iş süreçlerinde yer alan tedarikçilere, iş ortaklarımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi Kargo süreçlerinin yürütülmesi)
 • Şirketimizin iş süreçlerinde hizmet tedarik ettiği ilgili tedarikçi firmaya, iş ortağımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi),

aktarılmaktadır.

 

 

 

KİŞİSEL  VERİLERİN YURT DIŞINA  AKTARILMASI

 

Kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurt dışındaki aşağıda belirtilen alıcı gruplarına belirlenen amaçlarla aktarabilmekteyiz.

 

Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan uygulamaların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına aktarabilmekteyiz

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Kurumumuz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar, hukuki ve yasal yükümlülüklerimiz de gözetilerek saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ AMACIN DIŞINDA KULLANILMAMAKTADIR

Kişisel verilerinizin yalnızca sunulan hizmetin gerektirdiği kapsamda çok sınırlı amaçlar çerçevesinde işlenmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu sebeple kişisel bilgilerinizi yasal yükümlülüklere aykırı şekilde menfaat temin etmek amacıyla asla kullanmıyoruz. Şirketimiz bünyesinde verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini engelleyecek gerekli teknik ve idari önlemleri alıyoruz.

 

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Tüm ilgili kişiler kurumumuza başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.   

Bu kapsamda dikkatinize sunmuş olduğumuz Veri Sorumlusuna Başvuru Formumuzdan yardım alabileceğiniz gibi taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre de Kurumumuza iletebilirsiniz.