Kaynak Sigorta Acenteliği A.Ş.

YILLIK HAYAT SİGORTASI

YILLIK HAYAT SİGORTASI

Hayatın beklenmedik gelişmelerine karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır.


Vefat Teminatı: Sigorta süresi içinde vefat edilmesi halinde, poliçede belirtilen tutar lehtar/lehtarlara ödenir.


Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sigorta süresi içinde bir kaza sonucunda veya kaza tarihinden itibaren bir sene içinde vefat edilmesi halinde, tazminat tutarı poliçede belirtilen lehtar/lehtarlara ödenir.


Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı: Sigorta süresi içinde bir kaza sonucunda veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi maluliyet yaşanması durumunda, poliçede belirlenen tutar ödenir.


Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı: Sigorta süresi içinde bir hastalık sonucu daimi maluliyet oluşması halinde, poliçede belirtilen tutar ödenir.


Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı: Sigorta süresi içinde meydana gelen kazadan sonra bir sene içinde oluşan doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarının (nakil ücretleri hariç) poliçede belirtilen tutara kadar olan kısmı ödenir.


Hastane Yatış Teminatı: Sigorta süresi içinde bir hastalık ve kaza neticesinde, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede 3 tam günden az olmamak üzere yatılması (en az 72 saat) ve bu durumun doktor raporu ve hastane epikriz raporu ile belgelenmesi halinde, hastanede yatılan her gün için poliçe üzerinde belirtilen tutarda ödeme yapılır.


Kritik Hastalıklar Teminatı: Sigorta süresi içinde özel şartlar içerisinde yer alan kritik hastalıklardan birine yakalanılması durumunda, poliçede belirtilen tutar ödenir.


Kanser Teminatı: Sigorta süresi içinde Lösemi (kronik lenfosittik lösemi hariç), lenf bezi kanseri ve Hodgkin hastalığı dahil olmak üzere, kontrolsüz büyüyerek ve habis hücrelerin yayılarak normal dokuların istilasına ve yıkımına yol açan bir veya daha fazla malign tümörün varlığının tespiti durumunda, poliçede belirtilen tutar ödenir.

 

İsteyin Size Ulaşalım

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanını okudum, kabul ediyorum. Kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum. Kampanyalar ve hizmetler hakkında bilgi almak istiyorum