Kaynak Sigorta Acenteliği A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni - Açık Rıza Beyanı

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni - Açık Rıza Beyanı

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GENEL AYDINLATMA METNİ

 

AMAÇ

Mercan Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi("Mercan”),

Kaynak  Sigorta Acenteliği Anonim Şirketi.(“Kaynak”),

yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle  temel insan haklarına atfedilen önem ve kişisel verilerin üstün kıymetini göz önüne alınarak kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 

Mersis No                            : 0616035657500015

İnternet Adresi                : www.mercansigorta.com.tr

Telefon Numarası         : +90 (216) 318 90 20

E-Posta Adresi                : info@mercansigorta.com.tr

Adres                                     : Burhaniye Mah. Nurbaba Sk.No:3  Kısıklı,Üsküdar/İstanbul

 

Mersis No                            : 0540001441900001

İnternet Adresi                : www.kaynak.com

Telefon Numarası         : +90 (216) 318 90 20

E-Posta Adresi                : info@kaynak.com

Adres                                     : Burhaniye Mah. Nurbaba Sk. No:3  Kısıklı, Üsküdar/İstanbul

 

 

 

TANIMLAR

 

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Şirket

www.kaynak.com

www.mercansigorta.com.tr

www.kaynakmercan.com

adreslerinde mukim Kaynak Sigorta Acenteliği A.Ş ve Mercan Sigorta  Aracılık Hizmetleri A.Ş şirketlerini ifade eder.

Çerez (Cookie)

Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERLER

Kimlik Bilgileri          : İsminiz, soy isminiz, Ehliyet Bilgisi, Kimlik Fotokopisi, Medeni Durum, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi, Pasaport Bilgileri, Seyahat Bilgileri T.C. kimlik numaranız, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, personel sicil numaranız, pasaport numaranız veya geçici kimlik numaranız ve Şirket’e tarafınızca açık rızanız dahilinde temin edilen sair bilgiler (medeni hali, cinsiyet, eski tip kimlik ibrazı halinde din hanesi).

Aile ve Yakın Bilgileri: Aile Durum Bildirim Formu (Eş ve Çocuklarının Kimlik Fotokopisi, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Anne/Baba Adı, Mesleki Deneyim Bilgisi, Gelir Durumu, Sosyal Güvence Bilgisi, Yakınlık Derecesi, Eğitim Bilgisi vb.)

Sağlık Durumu (örneğin. doğum),

 

Referans ve Acil Durum Kontağının İletişim Bilgileri vb.

Özlük Bilgisi : İş Başlama/Bitiş Tarihi, Departman, Unvan, Bordro Bilgileri, İzin Durumu, Ücret Bilgileri, Atama Bilgileri, Performans Değerlendirmeleri, Disiplin Değerlendirmeleri, Eski İşyeri Bilgisi, Seminer, Mesleki deneyim, Eğitim ve Sertifika Bilgisi, Eğitim Geçmişi, İş Sağlığı ve Güvenliği Belgeleri, SGK Belgeleri, Aile Durum Bildirim Formu Bilgileri, Bordro Bilgileri, Askerlik Bilgisi/Terhis Belgesi, Yabancı Dil Bilgisi,  Kültürel Faaliyetler ve Hobiler, Bilgisayar Bilgisi, İş Kazası Bilgisi vb.

Hukuki İşlem Bilgisi : Sözleşme, Dava Dosyaları, Maaş Haciz Yazıları, Vekaletname, Trafik Cezası Bilgisi vb.

İletişim Bilgileri        : İkamet adresiniz, işyeri adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, KEP adresi ile var ise Şirket’e tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabilmemiz için rızanız ile temin etmiş olduğunuz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.

Çalışma ve Eğitim Bilgileriniz        : Şirket’e başvuru (iş başvurusu, staj başvurusu…) için doldurmuş olduğunuz başvuru formu, kayıt evrakı kapsamında ve/veya Şirket resmi e-posta adresi olan info@kaynak.com adresine gönderilen iş başvuru formlarında yahut Şirket tarafından sağlanan çevrimiçi ya da fiziki başka başvuru usulleri kullanılmak suretiyle kimlik bilgileriniz, iş durumunuza ait bilgiler, iletişim bilgileriniz ile eğitim durumunuza ait (“Üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu, fizik bölümü mezunu” gibi) bilgileriniz ve katıldığınız kurs/seminer bilgileriniz, sertifika bilgileriniz ile ulusal yahut uluslararası sınav sonuçlarınız.

Finansal/Mali Bilgileriniz     : Poliçe tahsilatlarını geçekleştirme maaş ve yan hakların ödenmesi, fazla ve yersiz alınan ödemelerin iadesi, Şirket dışı görevlendirmelerde ödemelerin yapılabilmesi amacıyla edinilen; banka isim ve şube bilgisi, banka hesap numarası bilgisi, IBAN numarası bilgisi, kredi kartı bilgileri, faturalandırma bilgileri.

Lokasyon  Bilgileriniz:    Poliçelendirilme süreçlerinin yürütülmesi( motorlu araçlar, konut, iş yeri, üretim tesisleri,  deniz, demiryolu  ve hava taşıtları, vb  taşınır, taşınmaz  gayrimenkul sigortalanabilecek mülklere ilişkin lokasyon bilgisi)  Yetkili kurum ve kuruluşlara taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

Fiziksel Mekan Güvenliği    :  Kamera Kaydı, Ziyaretçi  Kayıtları

İşlem Güvenliği Bilgisi :  IP bilgisi, internet sitesi giriş ve çıkış bilgileri, Log kayıtları vb

Risk Yönetimi: Seyahat Bilgileri (konaklama, ulaşım, rezervasyon, vize), Kullanılan Elektronik Cihazların Bilgileri vb.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar     :   Vesikalık, Fotoğraf ve Video Kayıtlar vb.

Sağlık Bilgisi : Sağlık Raporu, Engel Oranı, Kan Grubu, Konjenital/Kronik Hastalık Bilgisi,  Bağışıklama Bilgisi (tetanos, hepatit vs),  Yakınlarının Sağlık Geçmişi,  Tıbbi Anamnez,  Biyolojik Analizler (Kan, idrar vs.),  Fizyolojik Analiz (Odyometre, SFT),  Hamilelik Raporu  vb.

Laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, hastalık geçmişi, check-up bilgileri, tıbbi teşhis ve tedavi ile elde edilen her türlü sağlığa ilişkin kişisel veriler

Şirket’in bu amaçlar haricinde başka herhangi bir doğrudan özel nitelikli kişisel veri işleme amacı olmamakla birlikte Şirket’e sunmuş olduğunuz kimlik belgesi, fotoğraflar yahut etkinlikler kapsamında durağan/akan görüntülerden elde edilen veriler kapsamında dolaylı olarak edinilme ihtimali olan din, kılık-kıyafet, felsefi inanç, siyasi düşünce ve sağlık verileriniz (örneğin fotoğraftan anlaşılan kıyafet, cihaz ve protezler) ile Şirket tarafından sağlanan bir evrakta ihtiyari olarak belirttiğiniz özel nitelikli sair bilgiler.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri :  Adli Sicil Kaydı vb.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz KVKK’ da öngörülen sınırlara riayet edilerek ve 5684  Sayılı   Sigortacılık    Kanununa  uygun biçimde,  MERCAN esas sözleşmesi ve  KAYNAK esas sözleşmesi’ nde gösterilen amaçları gerçekleştirmek  için kullanılacaktır. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz Mercan ve Kaynak’ın aşağıda yer alan ve bunlarla sınırlı olmaksızın  belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir.

 • Şirket bünyesinde mevzuat kaynaklı çalıştırma yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla çalıştırılan engelli ve hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve/veya güvenlik tedbiri uygulanmış kişilere ilişkin sağlık ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin özel nitelikli kişisel veriler işlenmektedir.

 

 • Hizmet alım satım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşeme öncesi görüşme ve sözleşme süreçlerinin etkin olarak yürütülmesi. Hizmet alına ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi faaliyetleri nin gerçekleştirilmesi,            
 • Tarafımızla paylaştığınız iletişim kanallarınız üzerinden Şirketimiz ve faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla sizinle iletişime geçilmesi, müşteri memnuniyet süreçlerinin yürütülmesi,                                                                       
 • Şirketin ihtiyaç duyduğu alanlarda personel temini, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta gelmek üzere iş hayatını düzenleyen mevzuat kapsamında hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,                                     
 • Personele ilişkin maaş ödeme, harcırah temini, döner sermaye ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi vb. faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket içi yazışmaların yapılması,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara kanunlarda gösterilen hallerde bilgi-belge temini,                                                                                                          
 • Şirketteki organizasyon ve etkinlik (seminer, konferans, toplantı, eğitim, sempozyum vb.) yönetimi süreçlerinin işlerliğinin sağlanarak kamuoyuna duyurulması, Şirketin kamuoyunda bilinirliğinin sağlanması ve güncelliğinin korunabilmesi için internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının güncel verilerle sürekliliğinin sağlanması, tanıtım ve reklam süreçlerinin yönetilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve yıllık birim faaliyet raporlarının oluşturulabilmesi amacıyla mevzuatta gösterilen usullerle arşiv tutulması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Bina, personel ve ziyaretçi güvenliğinin temini,                         
 • Verilerin anonim hale getirilerek araştırma amacıyla istatistiki faaliyetlerde kullanılabilmesi,
 • Talep ve şikayetlerin alınması, KVKK kapsamında yapılacak ilgili kişi başvurularının alınması ve yanıtlanabilmesi
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız için gereken çalışmaların ilgili birimlerce yapılması. Sigorta sözleşmesi tanzim etmek üzere risk değerlendirmesi yapılabilmesi, poliçe, prim ve teminatlarının belirlenebilmesi ve talebinize göre sigorta teklifi oluşturulması amacıyla özel nitelikli kişisel verileriniz ve kişisel verileriniz işlenmektedir,
 • Mevzuattan ve sigorta sözleşmesinden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek; kendisinin, sigortalı/sigorta ettiren ile hak sahiplerinin haklarını kullanabilmelerini ve meşru menfaatlerini korumalarını teminen sigortalının/sigorta ettirenin/hak sahibinin kişisel verilerini elde etmek, değerlendirmek, iş ortakları ve hizmet aldığı 3. şahıslarla paylaşmak ve kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri ile Kaynak ve Mercan’ın kurumsal web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak sigortacılık faaliyetlerimizi yerine getirmek üzere işlenmektedir

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ      

KVKK Kişisel veri ilenme şartlarını 5. Maddenin 2. fıkrasında listelemektedir.

Mercan ve Kaynak Sigorta , Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak sigortacılık faaliyetlerini yerine getirmek üzere işlemektedir.( Madde 5/2 (f): Meşru menfaat, Madde 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifası)

KVKK’ da yer alan Kişisel Veri İşleme Şartları aşağıda sıralanmıştır.

 • "Bir sözleşmenin (çalışan, tedarikçi, müşteri, sigorta sözleşmesi vb) kurulmasıyla ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekli olması"; sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.
 • "Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" ve "kanunlarda açıkça öngörülmesi",
 • "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması".
 • Veri sahibinin   kişisel verilerinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

KVKK’ da Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenebilmesi İçin Sayılan Şartlar Şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,
 • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.

Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin yine yukarıda sıralanan hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmekteyiz.

 

Kişisel verilerinizi işlemin niteliğine göre Kanunda öngörülen çeşitli hukuki sebepler çerçevesinde kullanıyoruz.

 

Faaliyetimiz gereği Sağlık Verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz Mercan ve Kaynak’ın aşağıda yer alan ve bunlarla sınırlı olmaksızın  belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

 • Kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmektedir.
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olarak kullanılması sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler şeffaflık prensibi doğrultusunda belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmektedir.
 • Kişisel veriler veri minimizasyonu ilkesine uygun olarak işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.
 • Kişisel veriler ilgili yasal yükümlülükler göz önünde bulundurularak söz konusu verinin işleme amacı için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Belirlenen sürenin dolmasının ardından imha edilmektedir.
 • Kişisel verilerin Kanuna uygun şekilde yalnızca yetkili kişiler tarafından işlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
 • Kişisel veriler gerekli hukuki ve teknik gereklilikler sağlanarak aktarılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, KAYNAK ve MERCAN   tarafından, yukarıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, hizmet ve işleme amacına göre farklılık göstermekle birlikte, Şirket birimleri, çalışanları ve yetkili temsilcileri, hissedarları ve bağlı bulundukları ortaklıkları, iş ortakları, kamu kurumları ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  

Şirket amaçlarını ilgilendirmeyen hiçbir veri aktarımı yapmamaktadır. Örneğin; rızanız doğrultusunda elde etmiş olsak dahi araç plakanıza ait bilgiler hiçbir 3. kişi ile paylaşılmamaktadır. Bu belirlemenin istisnası, söz konusu veriye ilişkin aktarımın mevzuat ile zorunlu kılınması yahut bir suç soruşturması için mecburi olması veya resmî bir makamca mevzuata dayalı olarak ve gerekçesi gösterilerek talep edilmesidir.

 

Mercan ve Kaynak Sigorta’ ya , kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz.

 

İşlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, başlıklar altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda, Kurum faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerekenle sınırlı şekilde;

 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Sözleşme süreçlerinin yönetimi),
 • Banka ve finans kuruluşlarına, (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
 • Faaliyetlerin gerçekleşmesi için iş süreçlerinde yer alan tedarikçilere, iş ortaklarımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
 • Kurumumuzun iş süreçlerinde hizmet tedarik ettiği ilgili tedarikçi firmaya, iş ortağımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi),
 • Kişisel verileriniz; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli makamlara, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilere, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Başvuru ve teklif işlemlerinin takibi amacıyla yetkili acenteliğini yaptığımız Sigorta Şirketlerine mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda aktarılabilecektir.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Mercan ve Kaynak Sigorta, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar, hukuki ve yasal yükümlülüklerimiz de gözetilerek saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ AMACIN DIŞINDA KULLANILMAMAKTADIR

Kişisel verilerinizin yalnızca sunulan hizmetin gerektirdiği kapsamda çok sınırlı amaçlar çerçevesinde işlenmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu sebeple kişisel bilgilerinizi yasal yükümlülüklere aykırı şekilde menfaat temin etmek amacıyla asla kullanmıyoruz. Şirketimiz bünyesinde verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini engelleyecek gerekli teknik ve idari önlemleri alıyoruz.

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Tüm ilgili kişiler kurumumuza başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme   

haklarına sahiptir.

 

Bu kapsamda dikkatinize sunmuş olduğumuz Veri Sorumlusuna Başvuru Formumuzdan yardım alabileceğiniz gibi taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre de Kurumumuza iletebilirsiniz.

 

 

KAYNAK SİGORTA ACENTELİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

MERCAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

SİGORTALI/ SİGORTA ETTİREN/HAK SAHİBİ AÇIK RIZA BEYANI

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

 

Mercan Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”),

Kaynak Sigorta Acenteliği Anonim Şirketi (“Şirket”),

 

Mersis No                            : 0616035657500015

İnternet Adresi                : www.mercansigorta.com.tr

Telefon Numarası         : +90 (216) 318 90 20

E-Posta Adresi                : info@mercansigorta.com.tr

Adres                                     : Burhaniye Mah. Nurbaba Sk.No:3  Kısıklı,Üsküdar/İstanbul

Mersis No                            : 0540001441900001

İnternet Adresi                : www.kaynak.com

Telefon Numarası         : +90 (216) 318 90 20

E-Posta Adresi                : info@kaynak.com

Adres                                     : Burhaniye Mah. Nurbaba Sk.No:3  Kısıklı,Üsküdar/İstanbul

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir. Lütfen, açık rızanızın bulunduğu hususlarda ilgili sürecin altında yer alan kutucuğa “vardır” yazınız. Açık rızanızın bulunmadığı süreçleri ise boş bırakınız. Açık rızanızın bulunmadığı süreçlere ilişkin kişisel verileriniz işlenmeyecektir.

 

 

Kaynak ve Mercan Sigortanın, Aydınlatma  Metni’ ni  okudum ve anladım.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri,
 • İşlenen Kişisel Veriler,
 • Kişisel Veri Aktarımı,
 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Saklama Süresi
 • Kişisel Veri Sahibinin Hakları  konularında aydınlatıldım.

 

Aydınlatma  Metninde ifade edilen  sebeplerle Kaynak ve Mercan tarafından bahsi geçen kapsamda şahsıma ve bağımlılarıma ait kişisel verilerin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak :

 • Güncel ve geçmiş sağlık verilerim ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin kamu veya özel tüm sağlık hizmeti sunucularından elde edilmesine,

 

• Kişisel verilerim ve bunlara ilişkin belgelerin Kaynak ve Mercan veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına,

 

• Sigorta sözleşmesinin gereklerinin yerine getirileceği her aşamada, reasürans ve rücu işlemleri de dahil olmak üzere her işlemde kullanılmasına,

 

• Risk kabul ve tazminat değerlendirmelerinin yapılması ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kaynak ve Mercan’ın altyapı sağlayıcıları, poliçeden kaynaklanan hizmetlerin sunulması kapsamında hizmet aldığı üçüncü kişiler, satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi için anlaşmalı kurumlar, ilgili Kaynak ve Mercan Aracıları, Reasürans şirketleri, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, müşterek sigorta olması halinde ilgili sigorta şirketi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, yasal yükümlülüklere uygun olarak yetkili adli ve idari merciler ile paylaşılmasına, özgür irademle onay veriyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.