Kaynak Sigorta Acenteliği A.Ş.

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI

Genel Tanım
Şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve yönetici veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını teminat altına alır.

 

Ek Teminatlar
İcra görevi olmayan yöneticilere özel ihtiyari teminat
Emekli sigortalı kişilere ilişkin uzatılan bildirim süresi
Acil durumlarda yapılan masraflar
Kriz masrafları
Zararının büyük boyutlara ulaşmasını önleme
Kovuşturma giderleri
Kefalet senedi ve teminat senedi masrafları
İtibarın zedelenmesi
Kaçırılma vakalarına ilişkin giderler
Yeni bağlı ortaklıklar
İstihdam Uygulamaları İhlali Teminatı

 

Sigorta şirketince değerlendirilerek sunulabilen teminatlar:
İdari Para Cezaları Ek Klozu
Vergi Teminatı Ek Klozu

 

Diğer Önemli Bilgiler:
Mahkeme şartı aranmamaktadır.
Ancak, Sorumluluğun tespiti karmaşık bir yapıda ise; bilirkişi atanması veya daha ileri adımlarda mahkemeye gidilmesi talep edilebilmektedir. Bazı durumlarda ise, zararının tazminini talep eden tarafın doğrudan mahkemeye gittiği görülmektedir. Bu gibi durumlarda, “savunma masrafları” teminat altında olduğundan sigortalılar açısından olumsuz bir durum söz konusu olmamaktadır.

Sigortalıya rücu yapılmamaktadır.
Poliçe koşul ve şartlarına uygun olarak, tazminat ve/veya savunma masrafları ödemesine konu olmuş yöneticiye rücu yapılmamaktadır. Bazı durumlarda “kasıt” iddia edilebilir. Bu durumda, hakim kararına kadar savunma masrafları karşılanabilir; Mahkeme sonucunda kasıt tespit edildiğinde ödenen savunma masrafları (takdir sigortacıda olmak üzere) rücu edilebilir.

 

Şirket dolaylı teminat altındadır.
Yönetici Sorumluluk Sigortasında “şirket” teminatta değildir. Şirket, yöneticinin sorumluluk sigortası olmaması ve mal varlığının yetersiz kalması durumunda; talepte bulunan 3. şahsın zararını veya kendi zararını tazmin edememe durumu ile karşı karşı kalacağından dolaylı bir güvence olarak değerlendirilmektedir.

 

İstisnalar:
Sahtecilik, dolandırıcılık, yasal olarak hakkı olmayan kar etme
Kasıtlı yapılan eylemler
Maddi ve bedeni zararlar
Çevre kirliliği
Amerika ve Kanada istisnası
Poliçe başlangıç tarihi öncesinde başlatılmış veya bu tarih itibarı ile başlayacağı bilinen araştırma ve soruşturma ile ilgili giderler ve bu tarih öncesi açılmış veya açılacağı bilinen davalar.

 

İsteyin Size Ulaşalım

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanını okudum, kabul ediyorum. Kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum. Kampanyalar ve hizmetler hakkında bilgi almak istiyorum