Kaynak Sigorta Acenteliği A.Ş.

KLİNİK ARAŞTIRMALAR

KLİNİK ARAŞTIRMALAR

Klinik araştırmalar belirli bir hastalığa tedavi bulmak, yeni tanı yöntemi geliştirmek, bilinen tedavi yöntemlerini geliştirmek gibi durumlarda ve bu araştırmalar yapılırken ki çalışanlar için oluşan riskler için yapılır.

 

Bu sigorta ürünü, yapılan araştırmaları destekleyenler tarafından, Poliçe Başlangıç Tarihinden sonra ve Coğrafi Sınır dahilinde yapılan, klinik araştırmaya katılan gönüllü ’nün ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması sebebiyle, gönüllü tarafından ileri sürülecek bedensel zarar taleplerinin sonuçlarına karşı devreye girer.

 

Bu taleplerin sigorta süresi içerisinde sigortalıya yazılı olarak yöneltilmiş ve sigortalının da bu talepleri sigorta süresi içerisinde veya poliçe bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sigortacıya bildirmiş olması kayıt ve şartıyla;  Türkiye Cumhuriyetinin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuatı gereğince doğacak sorumluluğu için, Sigorta Sözleşmesinde yer alan limit, istisnalar, hüküm ve şartlar çerçevesinde ve özellikle Poliçede belirtilen Sorumluluk Limitine kadar sigorta tazminatının ödenmesine ilişkindir.

 

Laboratuvar çalışmalarına katılan gönüllü/hastaların başına gelebilecek zarar ve olası riskleri güvence altına almak amacı ile yapılan bu sigorta araştırmanın destekleyicisi konumdadır.

İsteyin Size Ulaşalım

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanını okudum, kabul ediyorum. Kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum. Kampanyalar ve hizmetler hakkında bilgi almak istiyorum