Kaynak Sigorta Acenteliği A.Ş.

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI’NIN ÖNEMİ GÜN GEÇTİKTE ARTMAKTADIR

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI’NIN ÖNEMİ GÜN GEÇTİKTE ARTMAKTADIR

İş dünyası artık yüksek sorumluluk içeren, yüksek pozisyonlarla iç içe..

Sermaye şirketleri, büyük yatırım ve projelerin hayata geçirmektedir. Bu durum; şirket yönetici ve müdürlerinin büyük sorumluluklar altına girmelerini ve şirket yönetiminde ortaya çıkabilecek kusurlu veya ihmalkâr davranışları sonucunda oluşan zararlardan şirkete, şirket pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı sorumlu olmalarını, yüksek risk altında çalışma gerekliliklerini beraberinde getirmiştir.

 

“Dolayısı ile günümüzde Yönetici Sorumluluk Sigortası bir seçenek değil bir zaruret halini almıştır.”

 

İsterseniz şirket ve bağlı ortaklıklarınızın, yönetim kurulu üyelerinizin, yöneticilerinizin ve yönetici veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarınızın görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşabilecek zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkacak tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını teminat altına alabiliriz.