Kaynak Sigorta Acenteliği A.Ş.

ŞİRKETLERİN ELİNİ GÜÇLENDİREN “KEFALET SİGORTASI”

ŞİRKETLERİN ELİNİ GÜÇLENDİREN “KEFALET SİGORTASI”

Özellikle reel sektöre ve KOBİ’lere önemli avantajlar sunuyor finansal sigortalar.

 

Bankacılık ürünlerine bir alternatif oluşturan bir finansal enstrüman görevi gören kefalet sigortası ürünü ile sigorta şirketi, sigortalının kefili oluyor.

 

Sigortalı, kuruma olan borcunu yerine getirmediği durumda kurumun maruz kaldığı zararları sigorta şirketi tazmin etmeyi taahhüt ediyor.

 

Elektronik ihalelerde de kefalet senedi kullanma imkânı sunulması kefalet sigortaları konusunda sigorta sektörüne önemli bir katkı sağlıyor.

 

Kefalet Sigortası bankalarca düzenlenen teminat mektuplarına ayrılan kredi limitlerinin ihtiyaç duyulan diğer alanlarda kullanılmasının önünü açıyor.

 

Kefalet sigortaları 2017 yılından bu yana banka teminat mektupları yerine kullanılıyor ve şirketler için alternatif teminat yaratma aracı oldu.