Kaynak Sigorta Acenteliği A.Ş.

SERACILIK VE DÖNEMSEL RİSKLER

SERACILIK VE DÖNEMSEL RİSKLER

Son senelerde oluşan iklimsel değişiklikler sonucunda yaşanan ve etkili olan doğal afetler sebebiyle, açık alanda ve örtü altında sürdürülen tarımsal faaliyetlerin etkilendiği, bunun sonucunda ise narenciye çeşitleri, arpa ve benzeri ürünler ile seralar ve içindeki bitkisel ürünlerin yoğun zarar gördükleri ortada… 

Üreticiler, bitkisel ürünlerini ve seralarını, bizlere başvurarak, çeşitli indirim fırsatları ve devlet prim desteği imkanı ile güvence altına alabiliyor. Sera Sigortası'nda, dolu, deprem, taşıt çarpması, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını ile kar ağırlığı riskleri nedeniyle meydana gelen zararlar, enkaz kaldırma masrafı, yüksek tünelde yetiştirilen ürünler ile plastik örtü, alçak tünelde yetiştirilen ürünler ve seralarda üretimi yapılan saksılı süs bitkileri teminat kapsamında bulunuyor.

Üreticiler sera maliyetlerindeki fiyat artışlarından kaynaklı olarak, ilerleyen dönemlerde yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçebilmek için bizler aracılığıyla, mevcut poliçelerindeki sigorta bedellerinin, güncel rayiç değerler üzerinden revize edilmesi talebinde de bulunabiliyor.

Bizler sizleri güvende tutmak ve iş akışınızın aksamamasını sağlamak üzere hizmetinizdeyiz. Değişen yaşamsal koşullardan, negatif yönde en az etkilenmenizi sağlamak görevimiz…