Kaynak Sigorta Acenteliği A.Ş.

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

Tarımsal üretim faaliyetlerinizin aksatılmadan yürütülmesi için bitkisel ürün sigortaları sizler için var.

Tarım sigortaları havuzu, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan parsellerde yetiştirilen bitkisel ürünlerde, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, bağ ve meyve bahçeleri için dolu ağı ve örtü sistemlerinde; doğruden neden olacağı maddi zararları sigorta bedeline kadar teminat altına alır.